Miljövänliga byggmaterial

Sunda byggmaterial

Att bygga ekologiskt handlar om att använda rätt byggmaterial. Ett miljövänligt byggmaterial ska skapa så lite problem som möjligt under tillverkning, byggande, boende och när de blir avfall. Det ska vara möjligt att återanvända, resurssnålt, energisnålt och helst vara lokalt producerat så att transportbehoven minskar. Det finns nästan inget material som uppfyller alla de här kraven. Men det är alltid något som är bättre än det andra som man då bör välja. Alla material som används i byggnaden ska vara bra ur miljöhänseende var och en för sig, men också fungera bra tillsammans i huset.

Vårt byggmaterial

Vi köper allt vårat byggmatrial av XL- Bygg Björka/ XL- Bygg Örebro, vilka är Miljöcertifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. " För oss är det viktigt att värna om både miljö och kvalitet. Därför ställer vi 100% krav på att samtliga handlare ska vara certifierade. Kontinuerlig utbildning av vår personal, prioritering av certifierade leverantörer samt fokus på våra kunder och vår omvärldsmiljö är några viktiga punkter i certifieringen".

Vid mer information gå gärna till XL- Bygg hemsida.

www.xlbygg.se